วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษาฝึกสอนคะ


พบกันวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ในวันสัมมนาระหว่างฝึกฯค่ะ