วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นักศึกษาฝึกสอนคะ


พบกันวันเสาร์ที่ 14 และอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ในวันสัมมนาระหว่างฝึกฯค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ส่งตารางสอนให้ครูด้วยนะคะ

นักศึกษาคะ

ส่งตารางสอนของคุณให้ครูด้วยนะคะ ครูจะจัดเวลาไปนิเทศค่ะ

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จากนี้ไปจนนิรันดร์...^_^


ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร     
เมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเรา...จะอยู่จนวันตาย

สวัสดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาสามารถทักทายและสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ได้ที่นี่ค่ะ