วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จากนี้ไปจนนิรันดร์...^_^


ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร     
เมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกัน
ฉันมอบชีวิต ต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์
ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเรา...จะอยู่จนวันตาย

สวัสดีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาสามารถทักทายและสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ได้ที่นี่ค่ะ